Course99 | מתי אהרוניאן
תמונת המרצה

מתי אהרוניאן

מדעים

על המרצה

אני מורה לפיסיקה בכל מיני מסגרות מזה כמה שנים כבר, לגילאי תיכון מכינות ואוניברסיטה. חלקכם מכירים את ערוץ היוטיוב שלי "matimatix".

קורסים מאת מתי אהרוניאן