Course99 | קורס 99 | אלקטרוניקה תקבילית וספרתית - תאוריה + תרגול

אלקטרוניקה תקבילית וספרתית - תאוריה + תרגול

קורס במבוא לאלקטרוניקה לתיכונים/מכללות/אוניברסיטאות

נוצר ע"י: משה מימון

עדכון אחרון: 06-2020

  • גישה לכל החיים
  • 40.50 שעות מסך
  • 90 עזרי למידה

₪270

₪355

הקורס לא למכירה בזמן זה

הרשמה לקורס

₪270

₪355

מה נלמד בקורס?

על מרצה הקורס

משה מימון
מורה ומרצה

בוגר אוניברסיטת בן גוריון בפיזיקה (התמחות באלקטרוניקה) ותואר שני בהנדסת תעשייה , בעל תעודת הוראה ממכללת בית ברל . בוגר בית הספר להנדסאים של אוניברסיטת ת"א , שירת בחיל האוויר כ 26 שנה במגזר האלקטרוניקה והמחשבים במגוון תפקידים וכיום מרצה ומורה בתחום הפיזיקה האלקטרוניקה ,החשמל והמחשבים.

ידע קודם נדרש

תיאור הקורס

הקורס באלקטרוניקה תקבילית/ספרתית הינו קורס היסוד של מקצועות האלקטרוניקה ומכאן חשיבותו הרבה. בקורס זה נלמדים מושגי היסוד והרכיבים הבסיסיים המרכיבים את מעגלי האלקטרוניקה התקבילית, הספרתית, התקשורת ועוד...

מטרת הקורס הינה להכשיר את הסטודנט ולהביאו לרמת הבנה וניתוח של הרכיבים במעגל. בהתאם לכך לזהות את תפקיד המעגל, ולא רק 'לפתור תרגילים למבחנים'. במסגרת הקורס, נכיר את הרכיבים הבסיסיים ממשפחת המוליכים למחצה: הדיודה , דיודת הזנר, הטרנזיסטור הביפולארי BJT, מגבר השרת . מייצבי מתח, מתנדים , כדי לפתור מעגלים מסוג זה עלינו לזהות את מצבי המוליכים למחצה במעגל, רק לאחר מכן לפתור ולמצוא את פעולת המעגל. לאורך כל הקורס הפתרונות יתבססו על חוקי החשמל שנלמדו במסגרת תורת החשמל. 

סילבוס הקורס

שם השיעור דקות

משווים

00:00

המשווה תאוריה

33:11

המשווה - תרגול

18:52

משווה - תרגול

30:00

משווה - תרגול בגרות 2012 תר' 3

30:00

משווה תרגול-בגרות 2016 תר' 3

22:21

מגברי שרת

00:00

מגבר שרת תכונות ושימושים

24:46

מגבר שרת הופך מופע

30:00

מגבר שרת עוקב

30:00

תרגול מגברי שרת בגרות 2018 דוגמה 2 תר' 10

18:58

מגבר הפרש-פתרון בגרות 2004 תר' 1

32:02

הגבר בדציבלים(db) ומגבר יחידה/חוצץ

32:07

תרגיל בגרות עם חישוב הגבר בדציבלים 2012/1

17:59

תרגול מגברי שרת-בגרות 2007 תר' 1

30:00

פתרון תרגילי בגרות מ 2009 ו 2011

20:00

מגבר שרת פתרון בגרות 2003/1

11:38

דיודות

00:00

מודל הדיודה האידיאלית,מיישר חצי גל

43:04

מיישר דו דרכי/כיווני/מיישר גשר

30:52

הדיודה המעשית-תאוריה

19:44

פתרון בגרות 2003

17:17

פתרון בגרות 2006

06:51

פתרון בגרות 2009

13:51

טרנזיסטור BJT

00:00

הטרנזיסטור - מבוא ,הגדרות ונוסחאות

36:54

מציאת נקודת העבודה

30:47

צורות חיבור שונות וחישוב נקודת העבודה

21:42

סיכום-הדרכים למציאת נקודת וקו העבודה

40:13

ניתוח הטרנזיסטור ב AC

30:28

תרגול- פתרון מלא של טרנזיסטור

19:28

פתרון תרגיל 4 מבגרות 2016

27:09

פתרון תרגיל 4 מבגרות 2011

28:32

פתרון תרגיל 2 מבגרות 2014

30:00

תרגול - הטרנזיסטור כמתג-בגרות 2005 תר' 3

30:00

תרגול-פתרון בשיטת תבנין-בגרות 2004 תר' 4

25:14

תכנון מגבר בהתאם לדרישה-בגרות 2017/2

44:11

תרגיל מעבדה T בגרות 2018 דוגמה 1 תר' 3

30:00

ניסוי מעבדה למציאת ההגבר וה VCE

13:01

פתרון תרגיל בגרות 2018/3 דוגמה 2

32:33

סיכום על הטרנזיסטור כמגבר וכמתג

33:11

תרגיל משולב טרנזיסטור ומגבר בגרות 2019

31:04

מתנדים - L/P , H/P , וה 555

00:00

מעביר נמוכים L.P

41:30

מעביר גבוהים- H.P פתרון בגרות 2011

00:00

מעביר גבוהים-פתרון בגרות 2007 תרגיל 5

22:45

H.P פתרון בגרות 2014 תרגיל 1

12:19

ה 555 כרב רטט חד יציב

33:11

ה 555 כרב רטט אל יציב

36:00

אופן פעולת ה 555 כחד יציב

22:24

אופן פעולת ה 555 כאל יציב

20:19

תרגול ה 555 -פתרון בגרויות 2010 ו 2013

30:00

פתרון בגרויות תרגול H.P / L.P

30:00

פתרון בגרות 2012 תרגיל 2(L.P)

24:21

מייצבים וספקי כח

00:00

מייצב מתח מקבילי

18:24

תרגול מייצב מקבילי-פתרון בגרות 2014 תר' 3

30:00

מייצב מתח טורי- פתרון בגרות 2011 תר' 1

40:08

מייצב טורי-פתרון בגרות 2009 תר' 4

08:22

מייצבים-פתרון בגרויות שנת 2007 ו2005

26:10

מייצבים-פתרון בגרויות שנת 2003 ו 2013

26:50

ממירים -A/D , D/A

00:00

ממיר מדיגיטלי לאנלוגי - DAC08

30:00

תרגול ממיר D/A פתרון בגרות 2014

15:41

ממיר מאנלוגי לדיגיטלי A/D - ADC08

33:11

תרגול ממיר A/D -פתרון בגרות 2004 ו 2010

30:00

ממיר A/D ו D/A סיכום - פתרון בגרות 2013

37:39

********סרטוני בונוס********

00:00

בגרות 2018 -משווים עם חיישן אור

22:28

בגרות לדוגמה 2019 -מגברי שרת

30:00

הטרנזיסטור -סיכום כל התאוריה

33:11

בגרות לדוגמה 2019 טרנזיסטור תרגיל משולב

31:04

מעביר נמוכים/גבוהים התאוריה

33:11

מעביר נמוכים תרגיל בגרות 2006

30:00

מעביר נמוכים עם 2 קבועי זמן

31:42

בגרות 2019 תרגיל משולב משווים ו L.P

39:42

מעביר גבוהים-H.P בגרות 2007

29:07

בגרות 2018 -משולב H.P,משווה וטרנזיסטור

32:27

2018 דוגמה 2 מעבדה , חיבור מכשירי

31:58

לקט שאלות בגרות אפשרי לבגרות שנת 2019

31:27

בגרות דוגמה שנת 2019,משולב משווה עם L.P

31:55

*******הכנה לבגרות 2020******

00:00

מגברי שרת- צימוד Ac וצימוד DC, הבדלים

30:00

משווים בגרות מדעית הנדסית שנת 2018

16:43

משווים - פתרון תרגילים

22:25

מגבר מהפך 2020-תאוריה ופיתוח הנוסחה

50:00

מרתון תרגילי בגרות בטרנזיסטורים

30:30

טרנזיסטור כמפסק, RB ו RC , חשיבות ה RE

20:00

מצב רוויה, תפקיד נגד האימיטר והקולקטור

24:58

נקו' העבודה בשיטת תבנין ,תפקיד הכבלים

00:00