Course99 | קורס 99 | אלקטרוניקה - תרגול בלבד - פתרון בגרויות

אלקטרוניקה - תרגול בלבד - פתרון בגרויות

הקורס מתרגל את הנלמד בקורס אלקטרוניקה ע"י פתרון בגרויות

נוצר ע"י: משה מימון

עדכון אחרון: 03-2020

  • גישה לכל החיים
  • 32.44 שעות מסך
  • 74 עזרי למידה

₪180

₪355

הרשמה לקורס

₪180

₪355

מה נלמד בקורס?

על מרצה הקורס

משה מימון
מורה ומרצה

בוגר אוניברסיטת בן גוריון בפיזיקה (התמחות באלקטרוניקה) ותואר שני בהנדסת תעשייה , בעל תעודת הוראה ממכללת בית ברל . בוגר בית הספר להנדסאים של אוניברסיטת ת"א , שירת בחיל האוויר כ 26 שנה במגזר האלקטרוניקה והמחשבים במגוון תפקידים וכיום מרצה ומורה בתחום הפיזיקה האלקטרוניקה ,החשמל והמחשבים.

ידע קודם נדרש

תיאור הקורס

ידוע כי הצלחה בלימודים ומעבר הבחינה במקצועות טכנולוגיים תלויה במידה רבה, בעבודתו העצמית של הסטודנט ובתרגול החומר הנלמד כתאוריה באמצעות פתרון תרגילים . הבסיס לעבודה עצמית הינו ניתוח, הבנה ופתרון של תרגילים שונים במסגרת החומר הנלמד. בקורס זה מרוכז אוסף תרגילים לפי נושאים בהתאם לתוכנית הלימודים בתכונים ובמכללות. בקורס זה יש די והותר כדי להכין את הסטודנט, ברמה הטובה ביותר, לדרישות הקורס בכלל ולמבחני הבגרות בפרט.

סילבוס הקורס

שם השיעור דקות

פתרון בגרות 2018 באלקטרוניקה ,בלי פרק ג

20:00

פתרון בגרות 2018 חלק ב פרק ג - ארדואינו

33:11

פתרון בגרות 2018 דוגמה שנייה תרגיל 2

13:18

פתרון בגרות 2018 דוגמה שנייה תרגיל 3

30:00

פתרון בגרות 2018 דוגמה 2 תרגיל 5

53:52

פתרון בגרות 2018 דוגמה 1 סיכום והכנה

30:00

פתרון בגרות 2018 דוגמה א תרגיל 4

54:05

פתרון בגרות 2018 דוגמה ראשונה תרגיל 5

20:00

פתרון בגרות 2017

18:46

פתרון בגרות שאלון 896101 שנת2017,תרגיל4

30:00

פתרון בגרות 2016תרגילים1ו2 שאלון 815381

37:52

פתרון בגרות שאלון 896101 שנת 2016 תרגיל 2

28:11

פתרון בגרות 2016 תרגילים 3 ו 4

39:09

פתרון בגרות 2016 - חשמל תרגילים 5 ו 6

33:11

בגרות לדוגמה 2016 (T, L.P ,מגבר,מעבדה)

06:46

פתרון בגרות שנת 2014 תרגיל 1

21:48

פתרון בגרות שאלון 896101 שנת 2014 תרגיל 2

06:34

פתרון בגרות שאלון 896101 תרגיל 3

24:38

פתרון בגרות לדוגמא L/P ,555,T,מגבר ושפת C

18:14

תרגילים בחשמל AC משולש עכבות /זווית מופע

43:14

חשמל DC שני מקורות בעזרת שיטת זרמי חוגים

30:00

הטרנזיסטור כמגבר וכמתג סיכום

20:00

גיבוש נוסחאון לבחינת הבגרות עם חומר פתוח

37:23

פתרון בגרות 1/2003

03:15

שאלות מעבדה - אופן הפתרון

34:55

תרגול מגברי שרת

00:00

פתרון בגרות לדוגמה 2018 תרגיל 10

18:58

פתרון תרגיל בגרות 2004 ו 2005

30:00

פתרון תרגילי בגרות (חוצץ)2007 ו 2008

27:29

פתרון תרגילי בגרות מ 2009 ו 2011

16:24

פתרון בגרות 1/2012

20:00

פתרון בגרות 3/2009

13:33

פתרון בגרות 1/2013

15:29

פתרון בגרות 1/2006 12/2004

39:43

תרגול טרנזיסטורים

00:00

בגרות 2008/3 טרנזיסטור כמתג

20:00

בגרות 1/2016

30:00

בגרות 2/2014

20:00

בגרות 4/2004 תבנין

42:15

בגרות שנת 2/2000 תבנין

25:00

פתרון בגרות 3/2005 ו 1/2009

36:34

הטרנזיסטור כמתג בגרות 2008

30:00

פתרון בגרות 4/2010

30:00

פתרון בגרות 4/2011

21:10

פתרון בגרות 4/2012

30:00

בגרויות3/2008 ,2/2007, 3/2005 ,4/2004

30:00

תרגיל 4 מבגרות 2006

19:28

פתרון תרגיל 4 מבגרות 2011

28:32

פתרון תרגיל 2 מבגרות 2014

30:00

פתרון בגרויות 2005 ו 2008

30:00

פתרון בגרות 2004 תר' 4 שיטת תבנין

25:14

פתרון תרגילי בגרות שנת 2017 ו 2018

44:11

תרגילי בגרות דיודות

00:00

פתרון בגרות 2003

30:00

פתרון בגרות 2006

06:51

פתרון בגרות 2009

13:51

תרגול מתנדים

00:00

H.P פתרון בגרות 2011

27:40

פתרון שנת 2007 תרגיל 5

22:45

תרגיל 1מס' בבגרות משנת 2014

30:00

פתרון בגרות 2015

36:00

פתרון בגרויות 2010 ו 2013

42:06

פתרון תרגילי בגרות שנת 2016

30:00

פתרון בגרות 2012 תרגיל 2

30:00

תרגול מייצבים

00:00

פתרון תרגיל בגרות 3 משנת 2014

17:41

פתרון תרגיל 1 בגרות בשנת 2011

40:08

פתרון תרגיל 4 מבגרות שנת 2009

08:22

פתרון בגרויות משנת 2007 ו2005

26:10

פתרון בגרויות משנת 2003 ו 2013

26:50

תרגול ממירים

00:00

פתרון בגרות 2014

15:41

פתרון בגרות 2004 ו 2010

30:00

פתרון תרגיל בגרות משנת 2013

30:00