Course99 | קורס 99 | חשמל - תאוריה + תרגול

חשמל - תאוריה + תרגול

קורס בחשמל DC ו AC (זרם ישר וזרם חילופין)

נוצר ע"י: משה מימון

עדכון אחרון: 06-2020

  • גישה לכל החיים
  • 32.37 שעות מסך
  • 72 עזרי למידה

₪270

₪355

הקורס לא למכירה בזמן זה

הרשמה לקורס

₪270

₪355

מה נלמד בקורס?

על מרצה הקורס

משה מימון
מורה ומרצה

בוגר אוניברסיטת בן גוריון בפיזיקה (התמחות באלקטרוניקה) ותואר שני בהנדסת תעשייה , בעל תעודת הוראה ממכללת בית ברל . בוגר בית הספר להנדסאים של אוניברסיטת ת"א , שירת בחיל האוויר כ 26 שנה במגזר האלקטרוניקה והמחשבים במגוון תפקידים וכיום מרצה ומורה בתחום הפיזיקה האלקטרוניקה ,החשמל והמחשבים.

ידע קודם נדרש

תיאור הקורס

תופעות טבע רבות הינן תופעות חשמליות כמו: הברק - שהוא פריקה של חשמל סטטי (חשמל הנוצר כתוצאה מחיכוך) שנמצא בעננים ויכול להגיע לעוצמה של כ-10,000 אמפר !!! מערכת העצבים של גוף האדם – מעבירה מידע באמצעות פולסים חשמליים. ביוחשמל – ישנם סוגים של דגים הרגישים לשדות חשמליים וכך מנתבים את דרכם באוקיינוסים בהתאם לשדה המגנטי של כדור הארץ. לצלופח יש מערכת חשמלית היכולה לייצר זרם במתח של כ-660 וולט. 

הקורס "מבוא לתורת החשמל" הינו קורס יסוד במסלול לימודי האלקטרוניקה/החשמל/ושאר סוגי ההנדסה . בקורס זה נלמדים מושגי היסוד בחשמל: חוק אוהם, חוקי קירכהוף, זרם ישר DC, זרם חילופין AC, מעגלי RLC ועוד , התלמיד/הסטודנט ילמד להכיר ולזהות את החוקים, תופעות החשמל במעגלים השונים, ולפתור תרגילים בשיטות שונות, שכולן מובילות לאותן התוצאות. ניתן לצפות בפרומו של כל השיעורים ובכך להתרשם מהתכנים ומשיטת ההוראה בקורס לפני שרוכשים אותו בקישור הנ"ל : https://www.maimonmoshe.com/dc-2018

סילבוס הקורס

שם השיעור דקות

מבוא - מבנה החומר ,חוק קולון

30:00

הגדרת המושגים :זרם , מתח והתנגדות חשמלית

20:00

תרגול חוק קולון וחישוב התנגדות תיל מוליך

20:00

גדלים פיזיקאליים ויחידות

34:00

חוק אוהם

30:00

חישוב ומדידת מתח וזרם

32:50

מעגל חשמלי טורי

30:00

תרגול המעגל הטורי א

33:11

תרגול המעגל הטורי ב

30:00

תרגול המעגל הטורי עם שני מקורות מתח

30:00

התנגדות החוטים והתנגדות פנימית של המקור

33:11

סיכום המעגל הטורי - תרגול

24:10

חיבור מקבילי - חישוב התנגדות שקולה

28:24

השוואה בין טורי למקבילי

28:13

פתרון תרגילים מעגל מקבילי

18:47

תרגול מעגל מקבילי

10:32

פיתוח נוסחת מחלק זרם

30:00

תרגול השימוש בנוסחת מחלק הזרם

19:10

מעגל מעורב

22:34

מרתון-פתרון תרגילי בגרות שאלון 845101

33:11

מרתון-פתרון תרגילי בגרות שאלון 845101

30:00

מרתון-פתרון תרגילי בגרות שאלון 845101

20:47

שיטות לפתרון מעגלים מעורבים מרובי מקורות

00:00

שיטת תבנין תאוריה +פתרוןבגרות 2017 ת'1

29:37

שיטת תבנין , פתרון בגרות שנת 2018 תר' 3

33:00

תרגול פתרון תרגילים בשיטת תבנין

33:00

מעבדה-פתרון בשיטת תבנין בעזת מולטיסים

33:00

שיטת הסופרפוזיציה/ההרכבה

34:27

פתרון תרגילי בגרות בעזרת שיטת הסופרפוזיציה

30:00

פתרון בשיטת הסופרפוזיציה

25:56

פתרון בשיטת הסופרפוזיציה -3 מקורות מתח

30:00

שיטת זרמי חוגים- התאוריה

24:46

פתרון בשיטת זרמי חוגים

10:38

פתרון תרגיל מעגל מעורב עם מפסקים

25:02

פתרון תרגיל מעורב בשיטת זרמי חוגים

14:19

מעורב+תרגיל עם 3 מקורות בשיטת זרמי חוגים

30:00

מיקס תרגילי סיכום מבגרויות

30:00

מעורב עם 2 מקורות בשיטת זרמי חוגים

16:04

חשמל AC

00:00

אות ה AC תיאור גרפי ומתמטי

41:34

מדידת אות ה AC , האמפליתודה וזמן המחזור

30:55

מעגל טורי AC ,חישוב I,T,F,Ueff,ושרטוט הגל

24:16

AC פתרון תרגילים + DUTY CYCLE

04:37

מעגל משולב עם מקור AC ומקור DC

30:00

פתרון תרגילים AC רוכב על DC תאור גרפי

29:05

זווית המופע/הפרש פאזה

48:34

מדידת זווית המופע/פאזה

20:00

מעבר מראדיאנים למעלות , חישוב זווית המופע

15:24

הקבל - התאוריה

44:32

פריקה וטעינה של קבל+פתרון בגרויות

20:00

מציאת הקיבול השקול

18:12

הסליל - תאוריה

26:44

מעגל RLC חישוב העכבה

28:21

חישוב הזרם והמתחים במעגל RLC טורי

20:00

מעגל RL

25:17

מעגל RC

14:56

סוגי ההספקים במעגלי RLC

25:17

הפרש המופע בין הזרם למתח במעגלי RLC

30:00

תדר תהודה

30:00

סרטי בונוס - הכנה לבגרות 2019

00:00

ת' 7 מבגרות שנת 2017 בשיטת תבנין

33:11

פתרון תרגיל בגרות בשיטת תבנין

29:04

שיטת זרמי חוגים עם 3 משוואות

33:11

תרגילים בשיטת תבנין ובשיטת סופרפוזיציה

33:13

קירכהוף,ופתרון בשיטת זרמי חוגים

30:04

2008 דוגמה 2 מעגל RL .תרגיל מעבדה

23:49

פתרון בשיטת זרמי חוגים בגרות לדוגמה 2019

42:57

פתרון בשיטת תבנין הכנה לבגרות שנת 2019

30:00

DC-תרגיל מעבדה- קביעת ערך הנגד על פי צבע

30:00

בגרות 2015 (RLC)- כולל משוואה ריבועית

33:11

,תרגיל בגרות , מתוחכם -זרמי חוגים

17:05

מעגל RL,בגרות לדוגמה בחשמל שנת 2018

30:00