Course99 | קורס 99 | מכינה לתיכון ומכינות- הקורס המלא!

מכינה לתיכון ומכינות- הקורס המלא!

כלל החומר במכניקה. לרמת תיכון מכינות ומדעי החיים

נוצר ע"י: מתי אהרוניאן

עדכון אחרון: 09-2019

  • גישה לכל החיים
  • 26.14 שעות מסך
  • 184 עזרי למידה

₪390

₪650

הרשמה לקורס

₪390

₪650

מה נלמד בקורס?

  • לעבור מבחנים במכניקה

על מרצה הקורס

מתי אהרוניאן
מדעים

אני מורה לפיסיקה בכל מיני מסגרות מזה כמה שנים כבר, לגילאי תיכון מכינות ואוניברסיטה. חלקכם מכירים את ערוץ היוטיוב שלי "matimatix".

ידע קודם נדרש

  • מתמטיקה בסיסית של יסודי
  • יכולת למידה עצמית
  • גאומטריה בסיסית

תיאור הקורס

קורס מקיף שיקבל לתוכו סרטונים נוספים ככל שיעבור הזמן.

הקורס מכסה את כלל הנושאים במכניקה:

הקדמה מתמטית

קינמטיקה בחד ודו מימד

דינמיקה, חוקי ניוטון

עבודה ואנרגיה

תנועה מעגלית קצובה ולא קצובה

מתקף ותנע

כבידה

תנועה הרמונית


במידה ואתם צריכים רק את החלק הראשון או רק את השני יש אפשרות לקנות באתר רק חלק מהקורס אך המחיר של הקורס המלא אטרקטיבי ביותר

סילבוס הקורס

שם השיעור דקות

פתיחה

07:21

הקדמה לפיסיקה

07:39

פתיחה למכניקה

03:17

מבוא מתמטי- כתיבה מדעית של מספרים

07:52

מבוא מתמטי- תרגול כתיבה מדעית

03:33

מבוא מתמטי- סדרי גודל וקידומות

05:10

מבוא מתמטי- מערכת יחידות SI

14:33

מבוא מתמטי- המרת יחידות

07:50

מבוא מתמטי- תרגול המרת יחידות

08:33

מבוא מתמטי- זווית במעגל, רדיאנים

04:57

מבוא מתמטי- משולשים, משפט פיתגורס

04:57

מבוא מתמטי- פונקציות טריגונומטריות

07:59

מבוא מתמטי- טריגונומטריה תרגול

05:16

מבוא מתמטי- וקטורים וסקלרים הקדמה

08:03

מבוא מתמטי- וקטורים הצגה גרפית

05:02

מבוא מתמטי- וקטורים, חיבור וקטורים גרפי

07:14

מבוא מתמטי- תרגול חיבור וקטורים

04:40

מבוא מתמטי- וקטורים, הכפלה

10:05

מבוא מתמטי- וקטורים הכפלה, תרגול

06:03

מבוא מתמטי- הצגות וקטוריות

06:29

מבוא מתמטי- מעבר מהצגה להצגה

09:24

מבוא מתמטי- הצגות וקטוריות, תרגול

07:28

מבוא מתמטי- חיבור וקטורים, שאלה 1

11:44

מבוא מתמטי- חיבור וקטורים, שאלה 2

08:48

קינמטיקה- פתיחה

03:39

קינמטיקה- הגדרות

05:22

קינמטיקה- יחסיות התנועה

05:39

קינמטיקה- תנועה קצובה בקו ישר

05:50

קינמטיקה- תנועה קצובה, תרגול

07:52

קינמטיקה- תנועה קצובה, גרפים

05:47

קינמטיקה- תנועה קצובה, גרפים, שאלה 1

05:23

קינמטיקה- תנועה קצובה, גרפים, שאלה 2

07:10

קינמטיקה- תנועה קצובה למקוטעין

05:36

קינמטיקה- תנועה קצובה למקוטעין שאלה

08:17

קינמטיקה- תנועה בתאוצה קבועה, הקדמה

04:22

קינמטיקה- תנועה בתאוצה, נוסחאות

07:41

קינמטיקה- תנועה בתאוצה, שאלה 1

03:52

קינמטיקה- תנועה בתאוצה, שאלה 2

04:13

קינמטיקה- תנועה בתאוצה, שאלה 3

04:57

קינמטיקה- תנועה בתאוצה, גרפים

03:46

קינמטיקה- תנועה בתאוצה, גרפים תרגול

09:37

קינמטיקה- תנועה בתאוצה, שני גופים

08:15

קינמטיקה- תנועה בתאוצה, מהירות רגעית

07:37

קינמטיקה- נפילה חופשית

05:44

קינמטיקה- נפילה חופשית שאלה 1

03:36

קינמטיקה- נפילה חופשית שאלה 2

02:38

קינמטיקה- נפילה חופשית שאלה 3

08:16

זריקה בשיפוע- פתיחה

02:13

זריקה בשיפוע- אנגרי בירדס כהמחשה

02:16

זריקה בשיפוע- נוסחאות

07:14

זריקה בשיפוע- מקרה פרטי, זריקה אופקית

06:07

זריקה בשיפוע- זריקה אופקית, שאלה

05:04

זריקה בשיפוע- שאלה 1

08:39

זריקה בשיפוע- שאלה 2

10:59

זריקה בשיפוע- שאלה 3

09:11

דינמיקה- הקדמה

03:27

דינמיקה- אייזיק ניוטון

04:04

דינמיקה- כוחות, הגדרה

04:01

דינמיקה- סוגי כוחות, כבידה

04:33

דינמיקה- סוגי כוחות, הכח הנורמלי

03:25

דינמיקה- סוגי כוחות, מתיחות

03:27

דינמיקה- סוגי כוחות, קפיץ

04:37

דינמיקה- סוגי כוחות, חיכוך קינטי

04:13

דינמיקה- סוגי כוחות, חיכוך סטטי

04:25

דינמיקה- שקול כוחות

03:09

דינמיקה- חוקי ניוטון

04:22

דינמיקה- חוקי ניוטון, הנחיות לפיתרון שאלות

05:36

דינמיקה- חוקי ניוטון, שאלה, כוחות אנכיים

50:00

דינמיקה- חוקי ניוטון, שאלה, כוחות אופקיים

07:19

דינמיקה- חוקי ניוטון, שאלה עם קפיץ

03:48

דינמיקה- חוקי ניוטון, שאלה, חיכוך סטטי

04:41

דינמיקה- חוקי ניוטון, שאלה חיכוך קינטי

04:03

דינמיקה- חוקי ניוטון, חוק שלישי

05:33

דינמיקה- חוקי ניוטון, חוק שלישי דוגמא

09:01

דינמיקה- חוקי ניוטון, גוף על מישור משופע

06:14

דינמיקה- תנועה קצובה על מישור משופע

06:11

דינמיקה- גוף בשיפוע על סף תנועה

07:17

דינמיקה- החוק השני, אינטואיציה

02:11

דינמיקה- החוק השני, כוחות אופקיים

07:07

דינמיקה- החוק השני, כוחות אנכי

09:41

דינמיקה- החוק השני, גלגלות

06:48

דינמיקה- החוק השני, חיכוך אנכי

10:32

דינמיקה- החוק השני, חיכוך מפת שולחן

08:15

דינמיקה- החוק השני, שני גופים

09:42

דינמיקה- החוק השני, שיפוע

02:50

דינמיקה- חיכוך שיפוע שני גופים

10:23

עבודה ואנרגיה- פתיחה

02:58

עבודה ואנרגיה- הגדרת העבודה

02:55

עבודה ואנרגיה- עבודה, שאלה

04:24

עבודה ואנרגיה- משוואת עבודה- אנרגיה קינטית

04:59

עבודה ואנרגיה- אנרגיה קינטית. שאלה

05:30

עבודה ואנרגיה- שאלה, עבודה אנרגיה

05:40

עבודה ואנרגיה- כוחות משמרים

08:11

עבודה ואנרגיה- כוחות לא משמרים

04:41

עבודה ואנרגיה- אנרגיה כובדית

06:20

עבודה ואנרגיה- אנרגיה אלסטית

06:03

עבודה ואנרגיה- משוואת עבודה-אנרגיה חדשה

05:38

עבודה ואנרגיה- אינטואיציה לאנרגיה

05:48

עבודה ואנרגיה- פתרון שאלות

25:00

עבודה ואנרגיה- המחשה לחילופי אנרגיה

04:13

עבודה ואנרגיה- אנרגיה כובדית לקינטית

04:42

עבודה ואנרגיה- חילופי קינטית כבידתית

08:29

עבודה ואנרגיה- אנרגיה כובדית לאלסטית

05:31

עבודה ואנרגיה- אנרגיה אלסטית לקינטית

05:38

עבודה ואנרגיה- חילופי אנרגיה

09:53

עבודה ואנרגיה- אנרגיה בזריקה בשיפוע

05:00

עבודה ואנרגיה- עבודת הכוח הנורמלי

02:50

עבודה ואנרגיה- עבודת נורמל שאינה 0

05:32

עבודה ואנרגיה- עבודת החיכוך שאלה

04:28

עבודה ואנרגיה- עבודת כבידה במקום אנרגיה

05:28

עבודה ואנרגיה- סיכום

03:30

תנועה מעגלית קצובה- פתיחה

03:23

תנועה מעגלית קצובה- הקדמה לנושא

03:47

תנועה מעגלית- משתנים של תנועה מחזורית

03:32

תנועה מעגלית קצובה- מהירות זוויתית

04:02

תנועה מעגלית קצובה- תאוצה צנטריפטלית

08:57

תנועה מעגלית קצובה- שקול הכוחות

02:55

תנועה מעגלית קצובה- הנחיות לפיתרון שאלות

06:41

תנועה מעגלית קצובה- שאלה פשוטה

06:41

תנועה מעגלית קצובה- קרוסלה

07:04

תנועה מעגלית קצובה- מתקן בגן שעשועים

06:48

תנועה מעגלית קצובה- מכונית בנסיעה על קיר

05:44

תנועה מעגלית קצובה- הנורמל האמיתי

05:25

תנועה מעגלית- מכונית בכביש אופקי (YT)

09:07

תנועה מעגלית- מכונית על כביש- שיפוע

09:28

תנועה מעגלית- שיפוע שלילי

07:54

תנועה מעגלית לא קצובה- הצגה

05:30

תנועה מעגלית לא קצובה- מהירות קריטית

06:48

תנועה מעגלית לא קצובה- נורמל בתחתית

05:17

תנועה מעגלית לא קצובה- תאוצה כוללת

08:39

תנועה מעגלית לא קצובה- רכב פונה בתאוצה

06:37

חלק ב'- פתיחה

05:08

תזכורת לחלק הראשון

04:07

מתקף ותנע- הקדמה

02:11

מתקף ותנע- תזכורת לחוקי ניוטון

04:30

מתקף ותנע- הגדרת המושג תנע

02:53

מתקף ותנע- הגדרה חדשה לחוק השני של ניוטון

05:09

מתקף ותנע- בין אנרגיה לתנע

06:25

מתקף ותנע- המתקף

04:32

מתקף ותנע- שאלה עם מתקף

11:30

מתקף ותנע- שאלה במתקף ואנרגיה

07:45

מתקף ותנע- חוק שימור תנע

07:15

מתקף ותנע- סוגי התנגשויות

04:49

מתקף ותנע- שאלה בהתנגשות א-אלסטית

07:03

מתקף ותנע- שאלה בהתנגשות פלסטית

05:10

מתקף ותנע- היפרדות, רתע

08:19

מתקף ותנע- התנגשות אלסטית

08:01

מתקף ותנע- שאלה בהתנגשות אלסטית

05:32

מתקף ותנע- עריסת ניוטון

05:04

מתקף ותנע- התנגשות בדו מימד על שולחן סנוקר

08:06

מתקף ותנע- שאלת הגיון, התנגשות כדור בקיר

03:49

מתקף ותנע- שאלת הגיון, קפיצה לרכב נוסע

06:46

מתקף ותנע- שאלה, פיצוץ באוויר

08:15

מתקף ותנע- שאלה משולבת: מירוץ

10:20

מתקף ותנע- מתי עננים

05:05

מתקף ותנע- חללית

16:26

כבידה- פתיחה

06:14

כבידה- חוק הכבידה של ניוטון

04:08

כבידה- המשמעות והצורך בקבוע הכבידה G

07:27

כבידה- כדור הארץ לא שטוח.. האמנם?!

05:44

כבידה- לאן נעלם הכוח mg

07:32

כבידה- תאוצת הכבידה על פני תפוח עץ

05:29

כבידה- מערכת השמש

06:21

כבידה- כוח הכבידה בגבהים שונים

06:43

כבידה- שדה כבידה

07:27

כבידה- גוף בשיווי משקל בחלל

10:25

כבידה- חוקי קפלר

06:02

כבידה- הוכחה לחוק השלישי של קפלר

04:56

כבידה- פתרון שאלה שלי עם חוקי קפלר

10:20

כבידה- שאלה עם לווין מעל כדה"א

07:41

כבידה- אנרגיה פוטנציאלית כובדית

06:56

כבידה- מהירות המילוט מכדה"א

11:02

כבידה- אנרגיה קינטית של לווין

04:11

כבידה- שאלת סיכום לאנרגיה

06:29

תנועה הרמונית- פתיחה

04:16

תנועה הרמונית- הגדרה

04:54

תנועה הרמונית- פיתוח נוסחת מקום זמן

09:43

תנועה הרמונית- שימוש בנוסחא

05:32

תנועה הרמונית- אילוסטרציה בDESMOS

07:20

תנועה הרמונית- זמן המחזור של קפיץ

02:53

תנועה הרמונית- זמן המחזור של מטוטלת

04:35

תנועה הרמונית- אילוסטרציה בPHET

06:15

תנועה הרמונית- מהירות ותאוצה במערכת

05:51

תנועה הרמונית- שאלה עם תנע ואנרגיה

08:38