Course99 | קורס 99 | מכניקה לתיכון ומכינות- חלק א'

מכניקה לתיכון ומכינות- חלק א'

קורס מכניקה מהבסיס. חלק ראשון

נוצר ע"י: מתי אהרוניאן

עדכון אחרון: 09-2019

  • גישה לכל החיים
  • 13.13 שעות מסך
  • 131 עזרי למידה

₪250

₪450

הרשמה לקורס

₪250

₪450

מה נלמד בקורס?

על מרצה הקורס

מתי אהרוניאן
מדעים

אני מורה לפיסיקה בכל מיני מסגרות מזה כמה שנים כבר, לגילאי תיכון מכינות ואוניברסיטה. חלקכם מכירים את ערוץ היוטיוב שלי "matimatix".

ידע קודם נדרש

תיאור הקורס

מבוא מתמטי

וקטורים

קינמטיקה בחד ודו מימד

כוחות וחוקי ניוטון

עבודה ואנרגיה

תנועה מעגלית.


שאר החומר לבגרות בחלק ב' שיעלה בקרוב לאתר

סילבוס הקורס

שם השיעור דקות

פתיחה

07:21

הקדמה לפיסיקה

07:39

פתיחה למכניקה

03:17

מבוא מתמטי- כתיבה מדעית של מספרים

00:00

מבוא מתמטי- תרגול כתיבה מדעית

03:33

מבוא מתמטי- סדרי גודל וקידומות

05:10

מבוא מתמטי- מערכת יחידות SI

14:33

מבוא מתמטי- המרת יחידות

07:50

מבוא מתמטי- תרגול המרת יחידות

08:33

מבוא מתמטי- זווית במעגל, רדיאנים

07:01

מבוא מתמטי- משולשים, משפט פיתגורס

04:57

מבוא מתמטי- פונקציות טריגונומטריות

07:59

מבוא מתמטי- טריגונומטריה תרגול

05:16

מבוא מתמטי- וקטורים וסקלרים הקדמה

08:03

מבוא מתמטי- וקטורים הצגה גרפית

05:02

מבוא מתמטי- וקטורים, חיבור וקטורים גרפי

07:14

מבוא מתמטי- תרגול חיבור וקטורים

04:40

מבוא מתמטי- וקטורים, הכפלה

10:05

מבוא מתמטי- וקטורים הכפלה, תרגול

06:03

מבוא מתמטי- הצגות וקטוריות

06:29

מבוא מתמטי- מעבר מהצגה להצגה

09:24

מבוא מתמטי- הצגות וקטוריות, תרגול

07:28

מבוא מתמטי- חיבור וקטורים, שאלה 1

11:44

מבוא מתמטי- חיבור וקטורים, שאלה 2

08:48

קינמטיקה- פתיחה

03:39

קינמטיקה- הגדרות

05:22

קינמטיקה- יחסיות התנועה

05:39

קינמטיקה- תנועה קצובה בקו ישר

05:50

קינמטיקה- תנועה קצובה, תרגול

07:52

קינמטיקה- תנועה קצובה, גרפים

05:47

קינמטיקה- תנועה קצובה, גרפים, שאלה 1

05:23

קינמטיקה- תנועה קצובה, גרפים, שאלה 2

07:10

קינמטיקה- תנועה קצובה למקוטעין

05:36

קינמטיקה- תנועה קצובה למקוטעין שאלה

08:17

קינמטיקה- תנועה בתאוצה קבועה, הקדמה

04:22

קינמטיקה- תנועה בתאוצה, נוסחאות

07:41

קינמטיקה- תנועה בתאוצה, שאלה 1

03:52

קינמטיקה- תנועה בתאוצה, שאלה 2

04:13

קינמטיקה- תנועה בתאוצה, שאלה 3

04:57

קינמטיקה- תנועה בתאוצה, גרפים

03:46

קינמטיקה- תנועה בתאוצה, גרפים תרגול

09:37

קינמטיקה- תנועה בתאוצה, שני גופים

08:15

קינמטיקה- תנועה בתאוצה, מהירות רגעית

07:37

קינמטיקה- נפילה חופשית

05:44

קינמטיקה- נפילה חופשית שאלה 1

03:36

קינמטיקה- נפילה חופשית שאלה 2

02:38

קינמטיקה- נפילה חופשית שאלה 3

08:16

זריקה בשיפוע- פתיחה

02:13

זריקה בשיפוע- אנגרי בירדס כהמחשה

02:16

זריקה בשיפוע- נוסחאות

07:14

זריקה בשיפוע- מקרה פרטי, זריקה אופקית

06:07

זריקה בשיפוע- זריקה אופקית, שאלה

05:04

זריקה בשיפוע- שאלה 1

08:39

זריקה בשיפוע- שאלה 2

10:59

זריקה בשיפוע- שאלה 3

09:11

דינמיקה- הקדמה

03:27

דינמיקה- אייזיק ניוטון

04:04

דינמיקה- כוחות, הגדרה

04:01

דינמיקה- סוגי כוחות, כבידה

04:33

דינמיקה- סוגי כוחות, הכח הנורמלי

03:25

דינמיקה- סוגי כוחות, מתיחות

03:27

דינמיקה- סוגי כוחות, קפיץ

04:37

דינמיקה- סוגי כוחות, חיכוך קינטי

04:13

דינמיקה- סוגי כוחות, חיכוך סטטי

04:25

דינמיקה- שקול כוחות

03:09

דינמיקה- חוקי ניוטון

04:22

דינמיקה- חוקי ניוטון, הנחיות לפיתרון שאלות

05:36

דינמיקה- חוקי ניוטון, שאלה, כוחות אנכיים

02:51

דינמיקה- חוקי ניוטון, שאלה, כוחות אופקיים

07:19

דינמיקה- חוקי ניוטון, שאלה עם קפיץ

03:48

דינמיקה- חוקי ניוטון, שאלה, חיכוך סטטי

04:41

דינמיקה- חוקי ניוטון, שאלה חיכוך קינטי

04:03

דינמיקה- חוקי ניוטון, חוק שלישי

05:33

דינמיקה- חוקי ניוטון, חוק שלישי דוגמא

09:01

דינמיקה- חוקי ניוטון, גוף על מישור משופע

06:14

דינמיקה- תנועה קצובה על מישור משופע

06:11

דינמיקה- גוף בשיפוע על סף תנועה

07:17

דינמיקה- החוק השני, אינטואיציה

02:11

דינמיקה- החוק השני, כוחות אופקיים

07:07

דינמיקה- החוק השני, כוחות אנכי

09:41

דינמיקה- החוק השני, גלגלות

06:48

דינמיקה- החוק השני, חיכוך אנכי

10:32

דינמיקה- החוק השני, חיכוך מפת שולחן

08:15

דינמיקה- החוק השני, שני גופים

09:42

דינמיקה- החוק השני, שיפוע

02:50

דינמיקה- חיכוך שיפוע שני גופים

10:23

עבודה ואנרגיה- פתיחה

02:58

עבודה ואנרגיה- הגדרת העבודה

02:55

עבודה ואנרגיה- עבודה, שאלה

04:24

עבודה ואנרגיה- משוואת עבודה- אנרגיה קינטית

04:59

עבודה ואנרגיה- אנרגיה קינטית. שאלה

05:30

עבודה ואנרגיה- שאלה, עבודה אנרגיה

05:40

עבודה ואנרגיה- כוחות משמרים

08:11

עבודה ואנרגיה- כוחות לא משמרים

04:41

עבודה ואנרגיה- אנרגיה כובדית

06:20

עבודה ואנרגיה- אנרגיה אלסטית

06:03

עבודה ואנרגיה- משוואת עבודה-אנרגיה חדשה

05:38

עבודה ואנרגיה- אינטואיציה לאנרגיה

05:48

עבודה ואנרגיה- פתרון שאלות

04:26

עבודה ואנרגיה- המחשה לחילופי אנרגיה

04:13

עבודה ואנרגיה- אנרגיה כובדית לקינטית

08:29

עבודה ואנרגיה- חילופי קינטית כבידתית

08:29

עבודה ואנרגיה- אנרגיה כובדית לאלסטית

05:31

עבודה ואנרגיה- אנרגיה אלסטית לקינטית

05:38

עבודה ואנרגיה- חילופי אנרגיה

09:53

עבודה ואנרגיה- אנרגיה בזריקה בשיפוע

05:00

עבודה ואנרגיה- עבודת הכוח הנורמלי

02:50

עבודה ואנרגיה- עבודת נורמל שאינה 0

05:32

עבודה ואנרגיה- עבודת החיכוך שאלה

04:28

עבודה ואנרגיה- עבודת כבידה במקום אנרגיה

05:28

עבודה ואנרגיה- סיכום

03:30

תנועה מעגלית קצובה- פתיחה

03:23

תנועה מעגלית קצובה- הקדמה לנושא

03:47

תנועה מעגלית- משתנים של תנועה מחזורית

03:32

תנועה מעגלית קצובה- מהירות זוויתית

04:02

תנועה מעגלית קצובה- תאוצה צנטריפטלית

08:57

תנועה מעגלית קצובה- שקול הכוחות

02:55

תנועה מעגלית קצובה- הנחיות לפיתרון שאלות

05:04

תנועה מעגלית קצובה- שאלה פשוטה

06:41

תנועה מעגלית קצובה- קרוסלה

07:04

תנועה מעגלית קצובה- מתקן בגן שעשועים

06:48

תנועה מעגלית קצובה- מכונית בנסיעה על קיר

05:44

תנועה מעגלית קצובה- הנורמל האמיתי

05:25

תנועה מעגלית- מכונית בכביש אופקי (YT)

09:07

תנועה מעגלית- מכונית על כביש- שיפוע

09:28

תנועה מעגלית- שיפוע שלילי

07:54

תנועה מעגלית לא קצובה- הצגה

05:30

תנועה מעגלית לא קצובה- מהירות קריטית

06:48

תנועה מעגלית לא קצובה- נורמל בתחתית

05:17

תנועה מעגלית לא קצובה- תאוצה כוללת

08:39

תנועה מעגלית לא קצובה- רכב פונה בתאוצה

06:37