Course99 | קורס 99 | מכניקה לתיכון ומכינות- חלק ב'

מכניקה לתיכון ומכינות- חלק ב'

חלק שני של הקורס השלם במכניקה

נוצר ע"י: מתי אהרוניאן

עדכון אחרון: 09-2019

  • גישה לכל החיים
  • 5.82 שעות מסך
  • 53 עזרי למידה

₪180

₪300

הרשמה לקורס

₪180

₪300

מה נלמד בקורס?

  • לעבור מבחן בגרות במכניקה
  • להצליח בקורס מכניקה ברמת מכינה
  • לעבור קורס מכניקה ברמת מדעי החיים

על מרצה הקורס

מתי אהרוניאן
מדעים

אני מורה לפיסיקה בכל מיני מסגרות מזה כמה שנים כבר, לגילאי תיכון מכינות ואוניברסיטה. חלקכם מכירים את ערוץ היוטיוב שלי "matimatix".

ידע קודם נדרש

  • מכניקה חלק א' מכאן או ממקור מידע אחר

תיאור הקורס

הקדמה

מתקף ותנע

כבידה

תנועה הרמונית


שאר החומר בחלק הקודם חלק א' או בקורס המלא

סילבוס הקורס

שם השיעור דקות

חלק ב'- פתיחה

05:08

תזכורת לחלק הראשון

04:07

מתקף ותנע- הקדמה

02:11

מתקף ותנע- תזכורת לחוקי ניוטון

04:30

מתקף ותנע- הגדרת המושג תנע

02:53

מתקף ותנע- הגדרה חדשה לחוק השני של ניוטון

05:09

מתקף ותנע- בין אנרגיה לתנע

06:25

מתקף ותנע- המתקף

04:32

מתקף ותנע- שאלה עם מתקף

11:30

מתקף ותנע- שאלה במתקף ואנרגיה

07:45

מתקף ותנע- חוק שימור תנע

07:15

מתקף ותנע- סוגי התנגשויות

04:49

מתקף ותנע- שאלה בהתנגשות א-אלסטית

07:03

מתקף ותנע- שאלה בהתנגשות פלסטית

05:10

מתקף ותנע- היפרדות, רתע

08:19

מתקף ותנע- התנגשות אלסטית

08:01

מתקף ותנע- שאלה בהתנגשות אלסטית

05:32

מתקף ותנע- עריסת ניוטון

05:04

מתקף ותנע- התנגשות בדו מימד על שולחן סנוקר

08:06

מתקף ותנע- שאלת הגיון, התנגשות כדור בקיר

03:49

מתקף ותנע- שאלת הגיון, קפיצה לרכב נוסע

06:46

מתקף ותנע- שאלה, פיצוץ באוויר

08:15

מתקף ותנע- שאלה משולבת: מירוץ

10:20

מתקף ותנע- מתי עננים

05:05

מתקף ותנע- חללית

16:26

כבידה- פתיחה

06:14

כבידה- חוק הכבידה של ניוטון

04:08

כבידה- המשמעות והצורך בקבוע הכבידה G

07:27

כבידה- כדור הארץ לא שטוח.. האמנם?!

05:44

כבידה- לאן נעלם הכוח mg

07:32

כבידה- תאוצת הכבידה על פני תפוח עץ

05:29

כבידה- מערכת השמש

06:21

כבידה- כוח הכבידה בגבהים שונים

06:43

כבידה- שדה כבידה

07:27

כבידה- גוף בשיווי משקל בחלל

10:25

כבידה- חוקי קפלר

06:02

כבידה- הוכחה לחוק השלישי של קפלר

04:56

כבידה- פתרון שאלה שלי עם חוקי קפלר

10:20

כבידה- שאלה עם לווין מעל כדה"א

07:41

כבידה- אנרגיה פוטנציאלית כובדית

06:56

כבידה- מהירות המילוט מכדה"א

11:02

כבידה- אנרגיה קינטית של לווין

04:11

כבידה- שאלת סיכום לאנרגיה

06:29

תנועה הרמונית- פתיחה

04:16

תנועה הרמונית- הגדרה

04:54

תנועה הרמונית- פיתוח נוסחת מקום זמן

09:43

תנועה הרמונית- שימוש בנוסחא

05:32

תנועה הרמונית- אילוסטרציה בDESMOS

07:20

תנועה הרמונית- זמן המחזור של קפיץ

02:53

תנועה הרמונית- זמן המחזור של מטוטלת

04:35

תנועה הרמונית- אילוסטרציה בPHET

06:15

תנועה הרמונית- מהירות ותאוצה במערכת

05:51

תנועה הרמונית- שאלה עם תנע ואנרגיה

08:38