Course99 | קורס 99 | מערכות ספרתיות - תאוריה + תרגול

מערכות ספרתיות - תאוריה + תרגול

נלמד שיטות ספירה,אלגברה בוליאנית,ומערכות לוגיות בסיסיות

נוצר ע"י: משה מימון

עדכון אחרון: 06-2020

  • גישה לכל החיים
  • 19.42 שעות מסך
  • 48 עזרי למידה

₪270

₪355

הקורס לא למכירה בזמן זה

הרשמה לקורס

₪270

₪355

מה נלמד בקורס?

על מרצה הקורס

משה מימון
מורה ומרצה

בוגר אוניברסיטת בן גוריון בפיזיקה (התמחות באלקטרוניקה) ותואר שני בהנדסת תעשייה , בעל תעודת הוראה ממכללת בית ברל . בוגר בית הספר להנדסאים של אוניברסיטת ת"א , שירת בחיל האוויר כ 26 שנה במגזר האלקטרוניקה והמחשבים במגוון תפקידים וכיום מרצה ומורה בתחום הפיזיקה האלקטרוניקה ,החשמל והמחשבים.

ידע קודם נדרש

תיאור הקורס

מערכות ספרתיות או תורת המיתוג שולטות בכל תחומי החיים המודרניים. הן נמצאות בתוך מכשירי הטלפון הסלולריים במשחקי מחשב, ובכל מערכת דיגיטלית.

יחודיותו של קורס זה מתבטאת בהפשטת החומר והבנתו על בוריו (ועל כך יעידו מאות תלמידים וסטודנטים שניתן לראות את תגובתם ביוטיוב) בהקניית התאוריה בשפה פשוטה ובעזרת תרגול רלוונטי , ובעובדה שהשיעורים מועברים בכיתה מול תלמידים כמוכם שמשתתפים ושואלים שאלות , דבר העוזר מאוד להבנה והופך את השיעור לתוסס ומעניין יותר (מתנצל בפניכם ובפני תלמידיי מראש , על קוצר הרוח שלעיתים אוחז בי) .

בקורס זה נלמד על שיטות ספירה וצפנים , מושגי יסוד בלוגיקה , יסודות האלגברה הבוליאנית , פונקציות בוליאניות ופישוטן , מערכות צירופיות והדרכים למימושן ,מערכות צירופיות שימושיות (מסכמים ,מרבבים ועוד) , והתקני זיכרון (Flip Flop)

הקורס כולל גם תרגול ופתרון תרגילים .

בסיום הקורס תיכוניסטים יעברו בקלות את בחינת הבגרות , סטודנטים במכללות ובאוניברסיטאות יעברו בקלות את המבחן . וכול חובב , ידע לתכנן ולממש מערכת צירופית שתענה על דרישתו .


סילבוס הקורס

שם השיעור דקות

שיטות ספירה והצפנה

00:00

שיטות ספירה - העשרונית , הבינארית

31:11

המרה מבסיס 2 לבסיס 10 ולהפך

33:11

חיבור וחיסור בינארי

30:00

חיסור בשיטת המשלים ל 2

15:43

ייצוג מספרים שליליים- שיטת המשלים ל 2

24:38

הבסיס האוקטאלי- בסיס 8

30:00

בסיס 16 - הקסאדצימאלי (HEX)

33:11

סיכום מעבר בין בסיסים ותרגול השיטה המקוצרת

29:36

תרגיל מסכם וחיבור וחיסור בבסיסים שונים

30:00

תרגול הצפנה BCD

24:22

הצפנה בינרית - קוד BCD

30:00

יסודות האלגברה הבוליאנית

00:00

מושגי ייסוד בלוגיקה

23:53

תורת המיתוג-AND,OR,NOT

53:52

פונקציות בוליאניות ופישוטן

00:00

כללים בוליאנים בסיסיים והוכחתם כזהויות

20:00

כללי דמורגן וצמצום באמצעות כללים אלה

14:00

צמצום פונק' באמצעות כללי האלגברה הבוליאנית

24:09

יצירת פונקציה בוליאנית

36:43

צמצום פונקציה בעזרת מפת קרנו

29:09

מערכות צירופיות ומימושן

00:00

שערים לוגיים - מימוש פונקציות

30:00

פתרון תרגיל בגרות תכנון ומימוש פונקציה

23:34

צירוף בררה,פעולת OR ו AND ,צמצום ומימוש

30:00

תרגול מערכות צרופיות

23:15

תרגול מערכות צרופיות

30:00

תרגול וצמצום פונקציה בעזרת כללי האלגברה

30:00

מרתון תרגילי בגרות בנושאים שונים

30:00

הלד,תצוגת 7seg - עקרון פעולה ואפן החיבור

33:01

בניית מערכת צירופית במעבדה וירטואלית

20:00

מסכמים ומרבבים

00:00

המרבב-Multiplexer

30:00

פתרון תרגיל עם 7.S ומימוש בעזרת מרבב

30:00

H.A - חצי מסכם

28:00

F.A -מסכם מלא

30:00

תרגול מסכמים

30:00

המשך תרגול מסכמים

30:00

התקני זכרון - flip-flop

00:00

נועל/דלגלג מסוג S/R

30:00

המשך נועל/דלגלג סנכרוני ואסינכרוני

30:00

flip-flop

29:58

חזרה וסיכום + מבואות P.S ו CLR

30:16

פתרון תרגילי בגרות בדלגלים

30:00

****סרטוני בונוס**** הכנה לבחינות

00:00

ספירה בבסיסים שונים וחיבור וחיסור בנארי

30:00

פתרון בגרות שנת 2003 תרגיל מספר 1

13:25

מרתון בגרויות בכל הנושאים

30:00